Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 7, 586 - 587

Psychotherapie algemeen

Cognitieve therapie met groepen. Handleiding voor de beroepspraktijk (H. Geluk, Vert. en bew.)

Free, M.L.

HB uitgevers, Baarn 2002,199 pagina's,, ISBN 90 5574 355 0, € 37,50

Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandelingsmethode voor depressieve klachten, maar is niet beschikbaar voor alle mensen met deze klachten. Deze vaststelling deed de auteur ertoe besluiten een programma op te zetten voor groepen. De theoretische grondslagen van deze aanpak worden kort toegelicht. Het verslag van de resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van deze groepstherapie is zo mogelijk nog korter. Het betreft 1 open, ongecontroleerd onderzoek waaraan 64 patiënten deelnamen. De resultaten werden vergeleken met die van andere onderzoeken van individuele cognitieve therapie. Beide therapieën bleken zowat even effectief, voorzover dat op deze manier betrouwbaar is vast te stellen. Van enig ander onderzoek wordt geen melding gemaakt. Het overige gedeelte van het boek is aanzienlijk beter aangekleed. Stap voor stap worden de voorbereiding van de behandeling en alle therapiesessies in detail toegelicht. Er wordt uitgebreid gebruikgemaakt van schema's, tabellen en tekeningen. Achterin het boek staan bovendien 44 'transparanten' met duidelijke, grote letters en symbolen die gekopieerd kunnen worden voor de patiënten. Kortom: een erg helder en praktisch boek dat het predicaat 'handleiding' echt verdient. Des te spijtiger dat het fundament van de effectiviteitonderzoeken zo smal is.

K.R.J. Schruers