Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 7, 553 - 553

Algemene psychiatrie

Handbook of Girls' and Women's Psychological Health

Worell, J., & Goodheart, C.D. (Red.)

Oxford University Press, Oxford 2005, 500 pagina's, ISBN 0 19 516203 X, £35,99

'Mannen en vrouwen zijn verschillend, niet alleen wat betreft uiterlijke geslachtskenmerken, maar ook met betrekking tot emoties, cognities en gedrag.' In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zou deze uitspraak een gotspe geweest zijn. Nu, anno 2006, is er een lijvig boekwerk gewijd aan die specifieke aspecten van de psychologische gezondheid van vrouwen, uitgaande van het biopsychosociale model. Het boek heeft vier delen: 'Gender and Psychological Health', 'Risks and Strengths across the Lifespan', 'Faces of Development within the Lifespan' en 'Special Problems and Resources', afgesloten met conclusies. In de vijftig hoofdstukken wordt als door een caleidoscoop telkens vanuit een ander perspectief naar het leven van de vrouw gekeken: naar risico's, krachten, behoeften, zowel vanuit sociaal als vanuit economisch en cultureel perspectief. Gezondheid is het centrale thema maar ook pathologie komt aan bod. Een selectie uit de hoofdstukonderwerpen: genderidentiteitontwikkeling, familieen werkbalans, intimiteit, veroudering, herstel na trauma, coping, lichamelijke handicaps, lichaamsbeeld, stemmings- en angststoornissen, farmacotherapie, middelenmisbruik. Het boek levert veel gegevens vanuit de Amerikaanse situatie maar dit is geen grote hindernis. De beide redactieleden, evenals de meeste van de - alle vrouwelijke - auteurs van de hoofdstukken, hebben een psychologieachtergrond. Dit zou de vraag op kunnen leveren of dit boek ook voor psychiaters interessant is. Een krachtig 'ja' is het antwoord. Veel patiënten in de psychiatrie zijn immers van het vrouwelijk geslacht. Geslachtshormonen hebben invloed op de ontwikkeling van de hersenen en dus op emoties en gedrag, en deze worden ook beïnvloed door sociale omstandigheden. Gezondheid en pathologie grenzen hier nauw aan elkaar. Kortom: een uiterst boeiend en leerzaam handboek, van harte aanbevolen. Waar blijft zo'n boek over de mannen?

I.M. van Vliet