Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 7, 515 - 524

Essay

De ziel en de letter

H.J.T.M. Corthals

In 2003 verschenen bij kwaliteitsuitgeverij Van Oorschot in Amsterdam de essaybundel Twee ambachten van Rutger Kopland/R.H. van den Hoofdakker en de roman Strikt van Minke Douwesz. Twee schrijvende psychiaters: de een inmiddels alom bekend en gelauwerd, de ander een volstrekt nieuw gezicht in de Nederlandse literatuur. Deze twee boeken vormen de aanleiding tot dit essay over psychiatrie en literatuur, waarin wordt getracht een antwoord te vinden op de vraag wat de psychiatrie en de literatuur voor elkaar zouden kunnen betekenen. Er blijken raakvlakken, grens- of overlapgebieden tussen de psychiatrie en literatuur die om geheel verschillende redenen de moeite van het bestuderen waard kunnen zijn en in wisselende mate betekenissen dragen.

 

 

trefwoorden Douwesz, Kopland, literatuur, psychiatrie