Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 7

Redactioneel

P. Cosyns, P. van Penteghem, B.C.M. Raes, B.G.C. Sabbe

De forensische psychiatrie in Vlaanderen op een keerpunt?, 511 - 513

Essay

H.J.T.M. Corthals

De ziel en de letter, 515 - 524

Essay

O.R.J. Delleman

Naar een vertrouwd klinkend paradigma en een voorbeeld van een model voor de psychiatrie. Een conceptuele toevoeging aan de profielschets psychiater, 525 - 531

State-of-the-art-artikel

J. Neeleman, M.H. de Groot

Suïcidaliteit - een stoornis die specialismen overstijgt, 533 - 543

Commentaar

C. van Heeringen

Suïcidaliteit is geen stoornis. Commentaar op Neeleman & De Groot, 545 - 546

Ingezonden brief

T. Belgers

Reactie op ‘Over het belang van publiek-private samenwerking. Commentaar op Vandereycken’, 601 - 602

Ingezonden brief

D. Rhebergen, M.L. Stek

Reactie op ‘Recente bevindingen betreffende behandelmogelijkheden voor laat ontstane depressies met vasculaire hersenletsels’, 602 - 604

Boekbesprekingen