Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 6, 445 - 451

Oorspronkelijk artikel

Lezersonderzoek Tijdschrift voor Psychiatrie

J.C. Brandt-Dominicus, P.N. van Harten

achtergrond De redactie van het Tijdschrift voor Psychiatrie formuleerde als doelstellingen: bij- en nascholing, verslaglegging van wetenschappelijk onderzoek, en een brug slaan tussen wetenschap en de dagelijkse praktijk.
doel Informatie verkrijgen over de wensen van de lezers en de waardering voor de doelstellingen en deze informatie te gebruiken voor toekomstige plannen.
methode Een enquête onder alle lezers, in te vullen op papier of op de website.
resultaten Er werden 255 enquêtes ingevuld (responspercentage 5,7%). De gemiddelde waardering op een 5-punts-Likert-schaal was 3,8. De themanummers en boekennummers werden hoog gewaardeerd. Er bleek behoefte aan wetenschappelijke bijdragen, onderzoeksresultaten gepubliceerd in andere bladen en aan praktijkgerichte bijdragen. Er waren geen significante verschillen tussen lezers die zelf ooit een manuscript hadden aangeboden en anderen en ook niet tussen Vlaamse en Nederlandse lezers. De website werd weinig bezocht.
conclusie Het Tijdschrift voor Psychiatrie wordt door haar lezers hoog gewaardeerd en de doelstellingen van de redactie sluiten aan op de wensen van de lezers. Themanummers krijgen een hoge waardering en de lezers noemen veel praktijkgerichte onderwerpen. De respons was laag (5,7%), wat de representativiteit kan beïnvloeden. De redactie zal de resultaten meenemen in het voortzetten van de huidige lijn en ook in het maken van nieuwe plannen.

trefwoorden enquê;te, lezers