Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 6

Redactioneel

W. Cahn

De tijdstrijd, 431 - 433

Oorspronkelijk artikel

M.A. Bosscha, C.J.M. van Velzen, Y. Meesters

Het meten van persoonlijkheidseigenschappen: een vergelijking van de TCI met de NVM, 435 - 444

Oorspronkelijk artikel

J.C. Brandt-Dominicus, P.N. van Harten

Lezersonderzoek Tijdschrift voor Psychiatrie, 445 - 451

Overzichtsartikel

R. van der Zwaard

Wat is een waan? , 453 - 459

Overzichtsartikel

R. van der Zwaard, A.S. de Leeuw, F. van Dael, L.M.E. Knook

… met psychotische kenmerken? Een onderzoek naar het waanachtige karakter van overtuigingen buiten het psychosencluster , 461 - 466

Overzichtsartikel

M.C. Klaassen, D.H. Nieman, H.E. Becker, D.H. Linszen

Wanneer heeft detectie van hoogrisicofactoren voor een eerste psychose zin?, 467 - 476

Korte bijdrage

E.J.M. Penterman

Agressie tijdens crisisdiensten van de ggz, 477 - 480

Gevalsbeschrijving

M.A.C. Nijpels, E. Harnisch, C.M.T. Gijsbers van Wijk

Borstkanker in de familieanamnese: een mogelijke contra-indicatie voor dopamineantagonisten, 481 - 485

Gevalsbeschrijving

C.F. Aalbersberg, J.M.V. Mulder

Topiramaat bij de posttraumatische stressstoornis, 487 - 491

Referaat

G.D. Kuut, P.N. van Harten

Crisiskaart voorkomt geen zelfbeschadiging, 493 - 493

Referaat

H.G. Ruhé

Suïciderisico door antidepressiva opnieuw onder de loep genomen, 494 - 495

Ingezonden brief

O.R.J. Delleman

Reactie op 'Het einde van een sectorale ggz. Ontwikkelingen, trends en controverses in Nederland', 497 - 499

Ingezonden brief

W.M.N.J. Buis

Reactie op 'Over bittere en vergulde pillen: psychiatrie in het licht (of de schaduw) van de farmaceutische industrie' en op 'Over het belang van publiek-private samenwerking. Commentaar op Vandereycken'. , 500 - 504

Ingezonden brief

D.W. Kraijer

Reactie op ‘Ontwikkeling van psychopathologie’, 503 - 504