Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 5, 383 - 386

Korte bijdrage

Psychiater, patiënt en religie: meer dan coping alleen

J.A. Fiselier, A.E. van der Waal, J. Spijker

In een kwalitatief onderzoek onder psychiaters die werkzaam zijn bij een Nederlandse ggz-instelling blijkt religie een rol te spelen in de relatie tussen psychiater en patiënt; niet alleen als coping-instrument, maar vooral als fundering van de houding van de psychiater. Meer dan driekwart van de geïnterviewde psychiaters zegt religieus gefundeerde noties toe te passen in de therapeutische relatie, terwijl minder dan eenvijfde aangeeft gelovig te zijn.

trefwoorden coping, non-specifiek, religie, therapie