Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 5, 361 - 372

Oorspronkelijk artikel

De waardering van leertherapie door psychiaters in opleiding in Amsterdam

G.M.G.A. Piras, B.W. van de Kar, A. Oostindiër

achtergrond In de opleiding tot psychiater in Nederland is, in tegenstelling tot in andere landen, vijftig uur leertherapie verplicht. In 1994 publiceerden Trijsburg e.a. de resultaten van een enquête uitgevoerd onder psychiaters, psychologen en overigen in opleiding tot psychotherapeut.
doel Het beschrijven van de kenmerken van leertherapie en de waardering daarvan door artsen in opleiding tot psychiater (aios-en psychiatrie) in Amsterdam in 2003.
methode Een afgeslankte vorm van de enquête van Trijsburg e.a. werd voorgelegd aan de artsen in opleiding tot psychiater in Amsterdam. De Utrechtse Burn-out Schaal werd bijgevoegd. '
resultaten Leertherapie werd hoog gewaardeerd, maar leertherapeuten waren meer overtuigd van de positieve effecten van leertherapie dan de assistenten zelf. Er werden weinig negatieve aspecten aangegeven. De aios-en psychiatrie vonden leertherapie geen essentieel vereiste in de opleiding tot psychiater. Tweederde van de aios-en psychiatrie in Amsterdam in 2003 was vrouw, een belangrijke toename ten opzichte van 1994. De werkbelasting van deze aios-en psychiatrie was conform de gemiddelde belasting in de gezondheidszorg.
conclusie Vanwege het positieve oordeel over verplichte leertherapie van aios-en psychiatrie in Amsterdam, lijkt er geen dwingende reden te zijn om leertherapie af te schaffen, ondanks het feit dat het effect van leertherapie nooit aangetoond is.

trefwoorden arts in opleiding tot psychiater, leertherapie, psychotherapie