Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 3, 235 - 239

Gevalsbeschrijving

Benzodiazepinen bij de behandeling van katatonie

A.N. van Dalfsen, F. Van Den Eede, B. Van Den Bossche, B.G.C. Sabbe

Een patiënte met acute katatonie tijdens benzodiazepinenontwenning wordt besproken. In de literatuur is het nut van benzodiazepinenbehandeling bij acute katatonie onderzocht. Er zijn alleen retrospectieve en open onderzoeken voorhanden. Deze wijzen op een gunstig effect van benzodiazepinen. Lorazepam is het meest bestudeerde middel en momenteel de eerste keuze. Voor het specifieke geval van acute katatonie bij benzodiazepinenontwenning is het doseringsbeleid hetzelfde als voor acute katatonie door andere oorzaken.

trefwoorden behandeling, benzodiazepine, katatonie, ontwenningsverschijnselen