Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 3, 185 - 193

Overzichtsartikel

Blijvende neuropsychologische stoornissen en structurele en functionele hersenafwijkingen na langdurig cannabisgebruik

M.R. Weeda, B.D. Peters, L. de Haan, D.H. Linszen

achtergrond In de discussie over het beleid ten aanzien van cannabisgebruik is de vraag relevant of eventuele schadelijke effecten van cannabis reversibel zijn.
doel Het geven van een literatuuroverzicht van onderzoeken naar blijvende neuropsychologische stoornissen en structurele en functionele hersenafwijkingen als mogelijk gevolg van langdurig cannabisgebruik.
methode Met Medline (januari 1966- december 2003) en embase (januari 1988- december 2003) werden met de zoekwoorden 'cannabis', 'marijuana', 'neuropsychological tests', 'cognition', 'ct-scan', 'mri', 'pet', 'spect' en 'brain' 29 onderzoeken gevonden. Alleen neuropsychologische en functionele beeldvormende onderzoeken met een abstinentieperiode van minimaal 98 uur werden geselecteerd.
resultaten Op basis van zes onderzoeken kan geconcludeerd worden dat er vooralsnog onvoldoende bewijs is voor of tegen het optreden van blijvende stoornissen door langdurig cannabisgebruik. Mogelijk heeft cannabisgebruik in de vroege adolescentie blijvend effect op cognitief functioneren en de hersenstructuur. Aanwezigheid van cognitieve en cerebrale afwijkingen voorafgaand aan cannabisgebruik en subacute effecten van cannabis konden niet uitgesloten worden.
conclusie Blijvende effecten van cannabisgebruik zijn onvoldoende onderzocht. Toekomstig onderzoek moet zich vooral richten op het effect van cannabisgebruik gedurende de vroege adolescentie. Longitudinale onderzoeken met neuropsychologische en beeldvormende metingen voorafgaand aan cannabisgebruik kunnen meer duidelijkheid verschaffen. De abstinentieperiode in deze onderzoeken moet minimaal zeven weken zijn.

trefwoorden adolescentie, cannabis, cognitie, hersenen