Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 2

Redactioneel

F. Boer

Onderwijs, 79 - 80

Oorspronkelijk artikel

A.I. Wierdsma, A.W.B. van Baars, C.L. Mulder

Psychiatrische voorgeschiedenis en nazorg bij dwangopneming, 81 - 93

Overzichtsartikel

M.P.B.I. Pier, W. Hulstijn, J.J.M. van Hoof, B.G.C. Sabbe

Psychomotorische vertraging bij depressie, gemeten met visuomotorische taken , 95 - 106

Overzichtsartikel

C. Debruyne

Melatonine , 107 - 117

Essay

W. Vandereycken

Over bittere en vergulde pillen: psychiatrie in het licht (of de schaduw) van de farmaceutische industrie, 119 - 129

Commentaar

G.F. Koerselman

Over het belang van publiek-private samenwerking Commentaar op Vandereycken, 131 - 133

Korte bijdrage

M.M. Boomsma, O. Mengels, R.W. van Olden

Risico's van de parenterale behandeling van acute agitatie, 135 - 139

Korte bijdrage

H.M. Visser, J. Dekker, L. Harteveld-Bosma, P. Rijnierse, F. de Jonghe

Intakes voor (deeltijd) klinische psychotherapie Een cohortonderzoek, 141 - 145

Gevalsbeschrijving

A.C.M. Kleinsman, E.A.M. Knoppert-van der Klein

Bipolaire stoornis en zwangerschap: ervaringen uit de praktijk, 147 - 152

Gevalsbeschrijving

S. van den Bosch, F. Bouckaert, J. Peuskens

Acute dystonie door mirtazapine bij een patiënte met de ziekte van Alzheimer, 153 - 157

Referaat

P. Steures, T. Rinne

Automutilatie: een functioneel model, 159 - 160

Referaat

L.M. van de Beek, M.A. Ouwens

Cognitieve therapie ter preventie van psychose, 160 - 161

Referaat

B.H. Pieterse, J. de Jong

Prevalentie van suïcides bij schizofrenie, 161 - 161

Ingezonden brief

G.M.M.L. Frijns

Reactie op 'De psychiater in spagaat' en 'De spagaat voorbij' Het belang van Karl Jaspers, 163 - 165

Ingezonden brief

E.R. Heerdink, J.J. Stolker, A.C.G. Egberts

Reactie op 'Imago', 165 - 167