Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 9, 627 - 632

Korte bijdrage

Vormen 'artikel-37-patiënten' een zware last?

C.J. van Gestel, Ch. van Nieuwenhuizen, R.A. Achilles

samenvatting Forensisch psychiatrische patiënten zouden bewerkelijker zijn dan patiënten uit reguliere verwijskanalen. Het hier beschreven onderzoek, gebaseerd op gegevens uit het Patiëntenregister Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (piggz-iv-gegevens) en op casuïstiek uit 1996, suggereert beperkte verschillen in demografie, diagnoses, behandelbaarheid, beheersbaarheid en doorstroming tussen patiënten met een strafrechtelijke maatregel en patiënten met een bopz-maatregel (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). Patiënten met een strafrechtelijke maatregel waren in het bijzonder vaker alleenstaande mannen van buitenlandse herkomst. Alleen in een forensisch psychiatrische kliniek bleken zij moeilijker behandelbaar en beheersbaar. Langere wachttijd voor ziekenhuisopname ging samen met ongunstige uitkomstvariabelen. Daarom wordt voorgesteld de wachttijd te bekorten.

trefwoorden behandelbaarheid, beheersbaarheid, forensische psychiatrie