Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 9, 609 - 619

Overzichtsartikel

De effectiviteit van psychotherapie in de eerste lijn bij patiënten met een depressieve stoornis

D.J.F. van Schaik, H.W.J. van Marwijk, D.A.W.M. van der Windt, A.T.F. Beekman, M. de Haan, R. van Dyck

achtergrond Psychotherapie is mogelijk een goed alternatief voor medicatie bij de behandeling van depressieve patiënten in de huisartsenpraktijk.
doel Het geven van een systematisch overzicht over de effectiviteit van psychotherapie in de huisartsenpraktijk bij patiënten met een depressieve stoornis.
methode Met behulp van Medline, Psychinfo, de Cochrane library en Embase werden gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken geselecteerd die gericht zijn op de effectiviteit van psychotherapie in de eerste lijn bij volwassen patiënten met een depressieve stoornis. Vervolgens werden effectverschillen van therapieën vastgesteld, uitgedrukt in de standardized mean difference. resultaten Tien onderzoeken werden geselecteerd. Uit het gemiddelde van vijf onderzoeken blijkt dat psychotherapie toegepast in de huisartsenpraktijk iets meer effect had dan de gebruikelijke behandeling door de huisarts bij patiënten met een depressieve stoornis. Psychotherapie was in zeven onderzoeken even effectief als farmacotherapie bij eerstelijnspatiënten met een depressieve stoornis. Psychotherapie was in één onderzoek effectiever dan placebomedicatie bij eerstelijnspatienten met een major depression. Bij patiënten met een minor depression of dysthymie was er geen significant verschil met placebo (twee onderzoeken).
conclusie Psychotherapie is, ook in de eerste lijn, een goed alternatief voor farmacotherapie bij depressieve stoornissen. Verder onderzoek moet uitwijzen in hoeverre implementatie van psychotherapie in de eerste lijn haalbaar is.

trefwoorden depressie, effectiviteit, huisartsenpraktijk, psychotherapie, systematisch overzicht