Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 9

Redactioneel

M. Hebbrecht

De droom, een diagnostisch middel?, 587 - 588

Oorspronkelijk artikel

T.F. van Wel, A.J.A. Felling, J.M.G. Persoon

De invloed van rehabilitatie op het activiteiten- en participatieniveau van chronisch psychiatrische patiënten: een effectonderzoek, 589 - 597

Overzichtsartikel

H.M. Visser, R.C. van der Mast, A. Blom

De bipolaire stoornis, antidepressiva en de inductie van een (hypo)manie, 599 - 608

Overzichtsartikel

D.J.F. van Schaik, H.W.J. van Marwijk, D.A.W.M. van der Windt, A.T.F. Beekman, M. de Haan, R. van Dyck

De effectiviteit van psychotherapie in de eerste lijn bij patiënten met een depressieve stoornis, 609 - 619

Korte bijdrage

F. Verheij

Wat wordt de plaats van de opleiding kinder- en jeugdpsychiatrie in de opleiding psychiatrie?, 621 - 625

Korte bijdrage

C.J. van Gestel, Ch. van Nieuwenhuizen, R.A. Achilles

Vormen 'artikel-37-patiënten' een zware last?, 627 - 632

Gevalsbeschrijving

B. Bourdeau, G. Pieters

Bipolaire stoornis: ultra-rapid cycling en ultradian cycling, 633 - 637

Ingezonden brief

Rectificatie 'Stemmingsstoornissen tijdens de zwangerschap en de postpartumperiode', 639 - 639