Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 1, 17 - 26

Overzichtsartikel

De medicamenteuze behandeling van de ziekte van Alzheimer

F.R.J. Verhey

achtergrond   Momenteel zijn er geen oorzakelijke behandelmogelijkheden voor de ziekte van Alzheimer beschikbaar. Wel zijn vier middelen geregistreerd voor de symptomatische behandeling van de ziekte, namelijk donepezil, rivastigmine, galantamine en memantine.
doel   Een systematisch overzicht krijgen van de literatuur over de werkzaamheid en het bijwerkingenprofiel van deze middelen. methode Systematisch literatuuronderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van PubMed, Medline en Cochrane.
resultaten   Cholinesteraseremmers en memantine hebben een gunstig effect op cognitie en dagelijks functioneren. Het effect is echter beperkt, en vooral de cholinesteraseremmers veroorzaken nogal eens bijwerkingen.
conclusie   Behandeling met de nieuwe middelen voor de ziekte van Alzheimer vraagt een zorgvuldige en realistische houding. Het voorschrijven van de middelen dient niet geïsoleerd plaats te vinden, maar ingebed te worden in het geheel van psychosociale interventiemogelijkheden.

 

trefwoorden cholinesteraseremmers, farmacotherapie, galantamine, memantine, rivastigmine, ziekte van Alzheimer