Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 12, 827 - 836

Overzichtsartikel

Van dementia praecox naar schizofrenie

J. Wilschut

achtergrond   Er is een langdurige controverse over het nut en de validiteit van het schizofrenieconcept.
doel   Nagaan hoe het dementia-praecoxconcept van Kraepelin en het schizofreniebegrip van Bleuler ontvangen werden in de Nederlandse vakliteratuur in de periode 1899-1937.
methode   Literatuuronderzoek met als trefwoorden 'dementia praecox', 'schizofrenie', 'receptie', 'psychose', 'Kraepelin' en 'Bleuler' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en de Psychiatrische en Neurologische Bladen.
resultaten    Deze receptie blijkt te worden gekenmerkt door ambivalentie. Het debat betreft de tegenstelling tussen de nosologische en de symptomatologische opvatting, en tussen de erfelijkheid en de verworven factoren.
conclusie   Ondanks vele bezwaren, die in huidige discussies nog steeds te onderkennen zijn, werd de term schizofrenie geaccepteerd. Hiervoor worden een aantal mogelijke verklaringen gegeven.

 

trefwoorden Bleuler, dementia praecox, historie, Kraepelin, schizofrenie