Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 11, 733 - 742

Korte bijdrage

Schizofrenie en migratie

J.-P. Selten, E. Cantor-Graae

achtergrond    De incidentie van schizofrenie bij migranten lijkt verhoogd.
doel   Kwantificeren van het risico op schizofrenie bij migratie.
methode   Meta-analyse van Engelstalige publicaties over incidentieonderzoeken uit de periode 1977-2003.
resultaten   Het gemiddelde, gewogen relatieve risico (rr) van schizofrenie was 2,7 (95%- betrouwbaarheidsinterval (bi) 2,3-3,2) voor migranten van de eerste generatie en 4,5 (95%-bi 1,5- 13,1) voor migranten van de tweede generatie. Een analyse van onderzoeken van beide generaties of van onderzoeken die geen onderscheid maakten tussen generaties resulteerde in een gemiddeld rr van 2,9 (95%-bi 2,5-3,4). Bij vergelijking van subgroepen bleek het effect significant groter voor migranten uit ontwikkelingslanden (rr = 3,3; 95%-bi 2,8-3,9) dan voor migranten uit ontwikkelde landen. Het effect was ook groter voor migranten afkomstig uit gebieden waar de meerderheid van de bevolking zwart is (rr = 4,8; 95% -bi 3,7-6,2) dan voor migranten afkomstig uit andere gebieden. conclusie   Een persoonlijke of een familiaire voorgeschiedenis van migratie is een belangrijke risicofactor voor schizofrenie. De bevindingen bij subgroepen suggereren dat factoren in de sociale omgeving belangrijk zijn voor de etiologie van schizofrenie.

 

trefwoorden epidemiologie, etniciteit, migratie, schizofrenie