Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 10

Ingezonden brief

Reactie op 'Katatonie, een syndroom om te herinneren'

F.M.M.A. van der Heijden, S. Tuinier †, W.M.A. Verhoeven