Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 7, 457 - 457

Ouderen- en neuropsychiatrie

Implementatie Model Ontmoetingscentra: eenonderzoek naar de voorwaarden voor succesvollelandelijke implementatie van ontmoetingscentra voormensen met dementie en hun verzorgers. Eindrapportoktober 2003

Dröes, R.M., Meiland, F.J.M., Schmitz, M.J., Vernooij, M.J.F.J., de Lange, J., Derksen, E., Boerema, I., Grol, R.P.T.M., van Tilburg, W.

VU medisch centrum, afdeling psychiatrie, Amsterdam 2003 124 pagina's, ISBN 90 90 807918 1 4, € 28,50

Dit boek is de weerslag van een gedetailleerd stappenplan om ontmoetingscentra die in 1993 voor het eerst geopend werden in Amsterdam te implementeren. Het vernieuwende van deze ontmoetingscentra ligt in het aanbod van een geïntegreerd ondersteuningsprogramma zowel voor mensen met een lichte tot matige vorm van dementie die thuis wonen, als voor de mantelzorgers, waardoor versnippering van de ondersteuning over de verschillende instellingen voorkomen wordt. Het ondersteuningsprogramma, dat laagdrempelig wordt aangeboden in (kleinschalige) buurt- en wijkcentra, heeft tot doel hen, naast informatie, praktische, emotionele en sociale ondersteuning te bieden. Dit project wordt gerealiseerd door een samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen. Uit de resultaten van de geïntegreerde ondersteuning in ontmoetingscentra blijkt dat de personen met dementie minder gedragsproblemen ontwikkelen en langer in de thuissituatie verblijven dan bezoekers van de reguliere dagbehandeling (waardoor de kosten lager zijn). De mantelzorgers ervaren op den duur minder belasting en hun draagkracht wordt vergroot. Dit boek is vooral interessant voor instellingen die een dergelijk project overwegen. Het is uiteraard ook bedoeld voor en aan te raden aan wetenschappers, beleidsmakers en mensen die hulp bieden aan mensen met dementie en mantelzorgers.

F. Bouckaert, M.-C. Adriaensen