Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 7, 449 - 449

Psychopathologie

Treating Alcoholism. Helping Your Clients Find the Road to Recovery

Perkinson, R.R.

John Wiley, New Jersey 2004 336 pagina's, ISBN 0 471 65806 5, £21,95

Bij het lezen van dit boek komt men terecht in een aanpak en een belevingswereld die voor de Nederlandse verslavingsbehandelaar vreemd aandoet. De lezer wordt direct bestookt met een emotioneel betoog waarin hem wordt verteld dat hij geboren is om levens te redden en dat hem dit met deze methode in 90% van de gevallen ook zal gaan lukken. Voor wie het boek bedoeld is, blijft wat onduidelijk. Als ergens wordt vermeld dat het misschien niet handig is je cliënt direct te vertellen dat je ervaringsdeskundige bent, dan wordt de indruk gewekt dat het om een zelfhulpgids gaat. Ergens anders wordt de lezer gewaarschuwd: als hij of zij een huisarts is of een cardioloog of een eerstehulparts, dan is het misschien te veel gevraagd een vijf jaar durende behandelrelatie met een patiënt aan te gaan. Er staan ook gedetailleerde beschrijvingen in van behandelingen die typisch thuishoren bij de gespecialiseerde verslavingsbehandelaar. Kortom, het lijkt een boek gericht op iedereen die wel eens met alcoholisme te maken krijgt. Het hele boek is doordrenkt van de ideologie van de Anonieme Alcoholisten (aa). Het gaat over liefde, warmte, vertrouwen en Gods onmisbare hulp, over strijd en over overwinning van het kwade, in dit geval het alcoholisme. Uitgebreid komen de eerste vijf van de Twaalf Stappen aan de orde, en het belang van het gebed en de waarheid die vrij maakt. De lezer wordt zo ondergedompeld in een soort geëxalteerde spiritualiteit dat men er haast niet meer aan toekomt aandacht aan de inhoud te schenken. Inhoudelijk wordt wel duidelijk dat men te maken heeft met een ervaren behandelaar die veel alcoholisten heeft behandeld en die alle valkuilen op dat pad heeft meegemaakt. Hij weet heel goed hoe alcoholisten functioneren en wat dat betekent voor een behandeling. Veel van zijn adviezen zijn dan ook verre van dom. Sommige zijn wel heel Amerikaans: het inschakelen van de werkgever om iemand te dwingen een aa-groep te bezoeken bijvoorbeeld, of het noodzakelijk inschakelen van artsen, verslavingsbehandelaars, aagroepen, familie, geestelijken, spirituele raadslieden en justitie om iemand op het rechte pad te houden. Het boek eindigt met de boodschap dat de lezer, degene die alcoholisten wil helpen, is uitverkoren door God, en daarom de wereld zal veranderen. Dat is even wennen voor een nuchtere Nederlander.

 

E. Noorlander