Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 6, 359 - 367

Essay

Het chronische-vermoeidheidssyndroom en betekenisverlening door artsen

J. Vandenbergen, S. Vanheule

samenvatting   Op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek betreffende het chronische- vermoeidheidssyndroom zijn vier wetenschappelijke verklaringsmodellen te onderscheiden: een biomedisch, een psychosociaal, een psychoanalytisch en een gezondheidspsychologisch model. Zowel arts als patiënt maken van dergelijke modellen gebruik wanneer ze betekenis verlenen aan het chronische-vermoeidheidssyndroom. Uitgaande van een algemene kennistheorie en een theorie over individuele betekenisverlening aan het ziek zijn, wordt dat keuzeproces in kaart gebracht, en wordt aangegeven welke invloed de arts-patiëntrelatie heeft op dit proces.

 

trefwoorden arts-patiëntrelatie, betekenisverlening, causale modellen, chronische-vermoeidheidssyndroom