Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 5, 299 - 308

Overzichtsartikel

Overalgemene herinneringen bij depressie en bij de posttraumatische stressstoornis: de rol van intrusieve herinneringen

B.J.A. Hauer, I. Wessel, H. Merckelbach

achtergrond  Sinds de min of meer toevallige ontdekking van het bestaan van overalgemeen geheugen is naar dit fenomeen veel onderzoek gedaan. In de literatuur zijn verschillende verklaringen voor de herkomst van overalgemene herinneringen te vinden waarin traumatische ervaringen een prominente rol spelen.
doel Een overzicht geven van de literatuur over overalgemeen geheugen, teneinde meer inzicht te verschaffen in de rol die traumatische ervaringen spelen bij het ontwikkelen van overalgemeen geheugen bij depressie en posttraumatische stressstoornis.
methode   Literatuuronderzoek met behulp van Psycinfo en PubMed naar overalgemeen geheugen in relatie tot traumatische gebeurtenissen. De trefwoorden die daarbij zijn gebruikt waren: 'overgeneral memory' en 'autobiographical memory' (specificity), in combinatie met 'trauma' of 'intrusive memory'. resultaten Overalgemeen geheugen is een kwetsbaarheidsfactor voor het ontwikkelen van depressie en hangt samen met een slechtere prognose. Een traumatisch verleden alleen is onvoldoende voor het ontwikkelen van overalgemene herinneringen. Met name intrusieve herinneringen lijken bij te dragen aan de ontwikkeling van overalgemeen geheugen.
conclusie De rol van intrusieve herinneringen bij overalgemeen geheugen is tot nu toe onderbelicht geweest. Meer inzicht in de relatie tussen intrusieve en overalgemene herinneringen leidt mogelijk tot aangepaste behandelmethoden.

trefwoorden

trefwoorden autobiografisch geheugen, depressie, intrusieve herinneringen, overalgemeen geheugen, posttraumatische stressstoornis