Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 5, 291 - 298

Oorspronkelijk artikel

Twee zelfrapportagescreeningsvragenlijsten voor autismespectrumstoornissen bij volwassenen Een valideringsonderzoek

E.H. Horwitz, S. Sytema, C.E.J. Ketelaars, D. Wiersma

achtergrond   Er is een toenemende belangstelling voor autismespectrumstoornissen op volwassen leeftijd. De diagnostiek van deze stoornissen kost veel tijd en deze tijd zou doelmatiger kunnen worden ingezet door het gebruik van betrouwbare screeningsinstrumenten.
doel   Validering van twee zelfrapportagescreeningsvragenlijsten gericht op de aanwezigheid van autismespectrumstoornissen.
methode De Pervasieve Ontwikkelingsstoornissen Spectrum Quotiënt Vragenlijst (pdd-sq) en de Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag bij Volwassenen (vis-v) werden afgenomen bij een groep van 36 patiënten die waren verwezen voor derdelijns diagnostiek met betrekking tot autismespectrumstoornissen, en bij een groep van 349 patiënten die waren aangemeld bij een niet-gespecialiseerde psychiatrische polikliniek.
resultaten Er werden geen significante verschillen gevonden in de scores van de verschillende groepen op beide vragenlijsten, met name niet tussen de groep patiënten bij wie de diagnose autismespectrumstoornissen werd gesteld en de groep met andere psychiatrische diagnoses.
conclusie Zelfrapportage als methode om autismespectrumstoonissen in de klinische praktijk met enige zekerheid op het spoor te komen lijkt ongeschikt. Bij het gebruik van de onderzochte vragenlijsten moeten de resultaten met voorzichtigheid worden beschouwd.

 

 

trefwoorden autismespectrumstoornis, screening, vragenlijst, zelfrapportage