Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 8, 567 - 571

Gevalsbeschrijving

Neurolues

P.H. Hilderink, J.G. Eerenberg

samenvatting Een vijftigjarige patiënte met een vergevorderd dementiesyndroom ten gevolge van neurolues wordt beschreven. Diagnostische problemen en valkuilen worden nader toegelicht.

trefwoorden dementie, neurolues, organisch-psychiatrische stoornis