Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 8, 561 - 565

Korte bijdrage

Een retrospectief onderzoek naar het beloop van rechterlijke machtigingen in een perifeer algemeen psychiatrisch ziekenhuis

J.E. Hovens, S. Spierdijk

samenvatting In een retrospectief onderzoek wordt het juridische beloop van 70 patiënten nagegaan die in 1997 een rechterlijke machtiging (RM) opgelegd kregen in een perifeer algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Patiënten die een dergelijke maatregel opgelegd kregen, blijken al langer bekend te zijn in de psychiatrie. Een kwart van de opgelegde machtigingen wordt actief door de psychiater beëindigd. In de discussie wordt gepleit voor een prospectief onderzoek over de RM waarin vragen over de criteria en het effect van de RM kunnen worden beantwoord.

trefwoorden onvrijwillige opname, rechterlijke machtiging