Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 1, 45 - 49

Gevalsbeschrijving

Het refeeding-syndroom

E.C.A. Collumbien

samenvatting   Het refeeding-syndroom kan ontstaan na het opstarten van voeding bij ernstig ondervoede of uitgehongerde mensen. Centraal in deze ontregeling staat een ernstige daling van het serumfosfaat samen met een aantal andere metabole verstoringen. Het effect hiervan op meerdere orgaansystemen kan leiden tot een levensbedreigende toestand en zelfs tot overlijden. Twee patiënten met anorexia nervosa bij wie dit syndroom optrad tijdens de klinische behandeling worden besproken. De pathogenese, de mogelijke complicaties, de behandeling en de preventie van dit syndroom worden beschreven. Doel van dit artikel is de herkenning en preventie van dit syndroom bij psychiatrische patiënten te bevorderen.

 

 

trefwoorden anorexia nervosa, hypofosfatemie, preventie, refeedingsyndroom