Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 1, 39 - 44

Korte bijdrage

Hypersalivatie door clozapine: oorzaken en behandelmogelijkheden

V. Christiaens, G. Pieters

achtergrond Hypersalivatie door clozapine is een vervelende bijwerking die kan leiden tot stopzetten van de antipsychotische behandeling.

doel Het opsporen van farmacologische en niet-farmacologische behandelmethoden voor deze bijwerking.

methode Literatuuronderzoek naar oorzaken en behandeling van dit probleem. resultaten Twee gecontroleerde onderzoeken toonden geen toename van speekselvolume bij patiënten ten opzichte van controles. Een ander gecontroleerd onderzoek onderzocht het effect van pirenzepine op door clozapine geïnduceerde hypersalivatie. Hierbij werd geen significant verschil ten opzichte van placebo gevonden. Een aantal gevalsbeschrijvingen vermeldden een goed resultaat van diverse behandelingen. Er zijn nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwde gegevens om de vraag naar oorzaak en behandeling van door clozapine geïnduceerde hypersalivatie eenduidig te beantwoorden.

conclusie Een dosisreductie, waar mogelijk, en niet-farmacologische behandelingen kunnen als eerste worden geprobeerd. Nadien kan overgegaan worden tot farmacologische behandeling.

trefwoorden clozapine, hypersalivatie