Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 1, 21 - 27

Overzichtsartikel

Body dysmorphic disorder (stoornis in de lichaamsbeleving) Een overzicht

N.C.C. Vulink, D. Denys

achtergrond   Body dysmorphic disorder of stoornis in de lichaamsbeleving (morfodysforie, bdd), is een stoornis waarbij er een overmatige bezorgdheid over het uiterlijk bestaat. De afgelopen jaren is er een toegenomen belangstelling voor de prevalentie en neurobiologische achtergrond van de stoornis in de lichaamsbeleving.

doel   Een overzicht bieden van de literatuur over de stoornis in de lichaamsbeleving. methode Een literatuuronderzoek waarbij gebruik is gemaakt van Psychinfo en PubMed met de zoektermen 'body dysmorphic disorder' en 'dysmorphobia' en 'somatoform disorder', betreffende de periode van 1977 tot en met 2003.

resultaten   De stoornis in de lichaamsbeleving is een belangrijke psychiatrische aandoening met een prevalentie variërend tussen 0,7 en 13%. Zowel het serotonerge als het dopaminerge systeem lijken erbij betrokken te zijn en er zijn ook structurele hersenveranderingen aangetoond. Psychiatrische behandeling met serotonineheropnameremmers en cognitieve gedragstherapie kunnen deze patiënten een uitkomst bieden.

conclusie   De stoornis in de lichaamsbeleving is een ernstige psychiatrische aandoening, maar komt voornamelijk voor op de afdelingen plastische chirurgie en dermatologie. Vaak wordt de aandoening niet herkend. Vroege herkenning is echter wel belangrijk, aangezien er goede psychiatrische behandelingen bestaan.

 

trefwoorden dysmorfofobie, morfodysforie, somatoforme stoornis, stoornis in de lichaamsbeleving