Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 12, 809 - 817

Essay

Winterdepressie en lichttherapie: iets nieuws onder de zon?

K.M. Koorengevel, Y. Meesters

Winterdepressie werd in het begin van de tachtiger jaren voor het eerst beschreven. Sindsdien is de klinische en wetenschappelijke interesse voor winterdepressie gegroeid en lichttherapie de behandeling van eerste keus geworden. Dit doet, ten onrechte, vermoeden dat het een nieuw verschijnsel betreft. Al in de klassieke Oudheid werd de invloed van de seizoenen op het welzijn van de mens onderkend. Uit die tijd dateren eveneens beschrijvingen van de geneeskrachtige werking van (zon)licht. Dit artikel geeft een historisch (literatuur)overzicht van de kennis over de seizoengebondenheid van stemmingsstoornissen en de therapeutische effecten van licht.

trefwoorden geschiedenis, lichttherapie, winterdepressie