Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 12, 799 - 807

Essay

De evolutieleer en haar betekenis voor de psychiatrie

P.P.G. Hodiamont

Vanuit darwinistisch perspectief zijn psychiatrische symptomen manifestaties van overdreven of verstoorde strategieën in de, op behoud en doorgave van onze genen gerichte, strijd om liefde en macht. Voor de psychiatrie is deze zienswijze van belang omdat zij gebaseerd is op een gedragstheorie die plaats biedt aan allerlei factoren uit de vigerende modellen voor de verklaring en behandeling van psychische stoornissen. In dit essay komen aan de orde de wetenschappelijke status dan wel de sociohistorische en logisch-epistemologische aspecten van zowel de evolutieleer als de psychiatrie, de opkomst van de evolutionaire psychiatrie en het belang van de evolutietheorie voor de psychiatrie als wetenschap en praktijk.

trefwoorden darwiniaanse psychiatrie, evolutietheorie