Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 11, 739 - 743

Oorspronkelijk artikel

Voortijdige beëindiging van kortdurende klinische psychotherapie

M.M. Thunnissen, Y.A.H. Remans, R.W. Trijsburg

achtergrond Ook vanuit beleidsmatige overwegingen is doelmatige toepassing van psychotherapie belangrijk. Voortijdige beëindiging van een behandeling verdient in dit kader speciale aandacht.
doel Achterhalen van motieven van patiënten om hun behandeling voortijdig te beëindigen, en het vinden van aanknopingspunten voor beleidsveranderingen.
methode Telefonische interviews en vragenlijsten over hulpconsumptie en integratie zijn afgenomen bij 13 patiënten die hun kortdurende klinisch psychotherapie voortijdig beëindigd hadden.
resultaten Bijna de helft van de drop-outs stopte in de eerste twee weken van de opname, vooral vanwege een te hoog angstniveau. Aangezien het merendeel van de drop-outpatiënten het een tot drie jaar na vertrek goed maakt, lijkt drop-out niet gelijkgesteld te kunnen worden met mislukking van de behandeling.
conclusie Een goede taxatie van de angsttolerantie tijdens de intake en het invoeren van steunende elementen in de beginfase van de behandeling kan uitval wellicht verminderen. 

trefwoorden drop-out, klinisch, psychotherapie