Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 10, 711 - 715

Korte bijdrage

Meetinstrumenten bij motorische bijwerkingen

P.N. van Harten

samenvatting Verschillende medicijnen, onder meer antipsychotica, kunnen motorische bijwerkingen veroorzaken, zoals dyskinesie, acathisie, parkinsonisme en dystonie. Voor het screenen van bewegingsstoornissen is een klinisch onderzoek nodig. De meetinstrumenten zijn geschikt voor het vaststellen van de locatie en de ernst van de bewegingsstoornis. Voor de praktijk wordt een combinatie van de volgende meetinstrumenten aanbevolen: de Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS), de Barnes Akathisia Rating Scale (BARS) en de Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS). Een redelijk alternatief is de St. Hans Rating Scale (SHRS), een multi-itemmeetinstrument. Ook de Yale Extrapyramidal Symptom Scale (YESS) meet meerdere stoornissen tegelijk.

 

trefwoorden bewegingsstoornissen, bijwerkingen, ernst, meetinstrument