Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 10, 675 - 679

Korte bijdrage

Meetinstrumenten bij psychotische stoornissen

H. Knegtering, R. Bruggeman

samenvatting De mogelijkheden voor screening van psychotische stoornissen zijn beperkt. De diagnostiek van psychotische stoornissen wordt ondersteund door diverse semi-gestructureerde interviews. Voor het meten van de ernst van psychopathologie bestaan schalen waarmee verschil-lende symptoomdimensies worden geëvalueerd. Daarnaast zijn er goede instrumenten voor motorische en somatische bijwerkingen en voor subjectieve ervaringen. Het verdient aanbeveling om in de klinische praktijk regelmatig het beeld met een ernstschaal te volgen, de eventuele bijwerkingen te beoordelen, en de zorgbehoefte te evalueren.

trefwoorden diagnostisch interview, ernst, meetinstrument, psychotische stoornissen