Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 10, 665 - 669

Korte bijdrage

Meetinstrumenten bij cognitieve stoornissen

R.M. Kok, F.R.J. Verhey, B Schmand

samenvatting Voor gebruik in de klinische praktijk bij cognitieve stoornissen zijn diverse meetinstrumenten ter screening, diagnostiek en ernstmeting beschikbaar. Op basis van de literatuur en de beschikbaarheid van Nederlandse vertalingen worden de volgende instrumenten aanbevolen bij dementie: Mini-Mental State Examination (MMSE) voor screening - aangevuld met de kloktekentest en de Informant Questionnaire for Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE); de NeuroPsychiatric Inventory (NPI) voor gedragsstoornissen; de Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) voor depressies; de Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) voor agitatie; en de Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination revised (CAMDEX-R) voor uitvoeriger diagnostiek. Bij delirium bevelen wij de Delirium Observatie Screeningsschaal (DOS) aan voor screening en de Delirium Rating Scale revised (DRS-R-98) voor ernstmeting.

trefwoorden cognitieve stoornissen, diagnostisch interview, ernst, meetinstru-ment, screening