Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 10, 647 - 651

Korte bijdrage

Algemene meetinstrumenten in de psychiatrische praktijk

J.M. Havenaar, J. van Os, D. Wiersma

samenvatting Het gebruik van meetinstrumenten om verschillende aspecten van de toestand van de patiënt vast te leggen, neemt sterk toe. De keuze van de instrumenten hangt onder meer af van het doel waarvoor men deze wil gebruiken en de beschikbare tijdsinvestering. Meestal kiest men voor korte, samengestelde schalen, die zowel voor de behandeling van de individuele patiënt als op geaggregeerd niveau informatief zijn. Aanbevolen wordt instrumenten te kiezen die goed inpasbaar zijn in het dagelijkse hulpverleningsproces.

 

trefwoorden algemene psychiatrie, behandelresultaat, diagnose, meetinstrument