Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 9, 621 - 626

Korte bijdrage

Veranderingen in de opleiding tot psychiater in de 21ste eeuw

V.J.A. Buwalda, C.J. Sleeboom-van Raaij, W. van Tilburg

samenvatting Na jarenlange voorbereiding staat de opleiding tot psychiater evenals die van de zusterspecialismen voor ingrijpende veranderingen. Maatschappelijke tendensen, zoals feminisering en een verschuiving in de verdeling tussen betaalde arbeid en zorgtaken thuis, hebben hun weerslag op de opleiding. In dit artikel wordt teruggeblikt op de opleiding van weleer en het effect van de maatschappelijke tendensen op de opleiding. Het herschikken van de opleiding waarbij toegewerkt wordt naar een kortere bachelor-masterstructuur met een 'common trunk' voor een aantal specialismen is een mogelijke oplossing. Live observatie, live supervisie, evidence-based medicine, en organisatorische hulpmiddelen voor arts-assistenten in opleiding worden beschouwd als onderdelen daarvan. De specifieke inbreng van de psychiatrie bestaat onder meer uit de toepassing van de leertherapie en een gestandaardiseerde biopsychosociale assessment, de intermed.

 

trefwoorden common trunk, maatschappelijke verandering, medisch specia-lismen, opleiding