Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 9, 611 - 617

Overzichtsartikel

Posttraumatische stressstoornis ten gevolge van somatische ziekten of de behandeling daarvan

W.F. Scholte, M. Olff, B.P.R. Gersons

achtergrond De laatste jaren groeit de bewijskracht voor de veronderstelling dat posttraumatische stressstoornis regelmatig voorkomt ten gevolge van somatische ziekten of de behandeling daarvan. doel Onderzoeken wat de bewijskracht is voor deze aanname, welke somatische ziekten of de behandelingen daarvan posttraumatische stressstoornis doen ontstaan en wat de prevalentie is van zo'n posttraumatische stressstoornis.
methode Literatuuronderzoek met behulp van Medline (1960 - augustus 2003) en em-base (1980 - augustus 2003), met als zoektermen 'posttraumatic stress disorder' gecombineerd met 'treatment', 'neoplasms', 'prevalence', 'infection', 'transplantation', 'hiv', en 'pregnancy'. Aanvullende publicaties werden verkregen via literatuurlijsten in de geselecteerde artikelen.
resultaten Negentien artikelen voldeden aan de inclusiecriteria. Hierin werden onder-zoeken beschreven naar het traumatiserende effect van dertien verschillende somatische zieken of hun behandeling. De meeste onderzoeken zijn uitgevoerd bij kankerpatiënten. Posttraumatische stressstoornis ten gevolge van een doodgeboren kind is methodologisch het best onderzocht. Hierbij vond men een prevalentie van 20%.
conclusie Somatische ziekten of de behandeling daarvan verhogen de kans op post-traumatische stressstoornis. Een snelle herkenning en behandeling van deze posttraumatische stressstoornis is belangrijk voor het beloop van somatische ziekten en de levenskwaliteit van patiënten.

trefwoorden behandeling, posttraumatische stressstoornis, prevalentie, somatische ziekte