Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 9, 589 - 599

Oorspronkelijk artikel

Ziekte-inzicht bij patiënten met schizofrenie

C. Matton, M. Wampers, M. De Hert, J. Peuskens

achtergrond Patiënten met schizofrenie vertonen vaak een gebrek aan ziekte-inzicht en dat kan grote invloed hebben op de therapietrouw, het psychosociaal functioneren en het klinische beloop.
doel Het onderzoeken van de relatie tussen ziekte-inzicht en demografische factoren en tussen ziekte-inzicht en symptomatologie. Het evalueren van de evolutie van ziekte-inzicht gedurende een periode van 12 maanden.
methode Demografische gegevens en gegevens omtrent symptomatologie en ziekte-inzicht van 679 psychotische patiënten die gehospitaliseerd waren in 15 Belgische ziekenhuizen werden verzameld met behulp van de Psychosis Evaluation tool for Common use by Caregivers. De verbanden tussen deze gegevens werden berekend met Spearman's rangcorrelaties.
resultaten Dit onderzoek identificeerde een aantal variabelen die het ziekte-inzicht van de patiënt beïnvloeden: iq, opleidingsniveau en symptomatologie (positieve, negatieve, affectieve en cognitieve symptomen) hebben alle invloed op het ziekte-inzicht. Er is tevens een significante correlatie tussen veranderingen in inzicht en in positieve symptomen en tussen veranderingen in inzicht en in algemene psychopathologie na 12 maanden.
conclusie De onderzoeksresultaten wijzen op een verband tussen ziekte-inzicht en iq, opleidingsniveau en symptomatologie. Het verband tussen inzicht en positieve symptomen en tussen inzicht en algemene psychopathologie blijft behouden bij een follow-up van 12 maanden. De geobserveerde correlaties zijn echter zeer bescheiden. Andere factoren dan de ernst van de symptomatologie dragen bij tot het gebrek aan ziekte-inzicht. Recente onderzoeken vinden een sterke associatie tussen maten van executieve functies en een gebrek aan inzicht. Verder onderzoek naar de invloed van cognitieve defecten op inzicht met behulp van betrouwbare en valide meetinstrumenten is dan ook noodzakelijk.

trefwoorden psychose, schizofrenie, symptomen, ziekte-inzicht