Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 6, 395 - 399

Gevalsbeschrijving

Wilsbekwaamheid: kun je 'goed' beslissen gevaar te lopen?

A. Vellinga, A. Ederveen

samenvatting Een 35-jarige man lijdt aan insulineafhankelijke diabetes mellitus, alcoholmisbruik, een amnestisch syndroom en dementie na een hypoglykemisch coma. Twee-maal wordt zijn wilsbekwaamheid beoordeeld. Deze twee beoordelingen tonen dat oordelen over de vaardigheden en de ernst van de consequenties voor de patiënt door elkaar lopen. Bij wils-bekwaamheidbeoordelingen moet onderscheid worden gemaakt tussen beslisvaardigheid en de ernst van de consequenties voor de patiënt.

trefwoorden beslisvaardigheid, consequenties, wilsbekwaamheid