Home

Tvp19 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 6, 347 - 356

Oorspronkelijk artikel

Behandelvoorkeuren, patiëntwaardering en behandeluitkomst in ggz en verslavingszorg

H.R. Aarsse, W. van den Brink, M.W.J. Koeter

achtergrond Patiëntwaardering wordt gezien als kwaliteitsindicator van de zorg. Het is echter onduidelijk door welke factoren patiëntwaardering wordt bepaald.
doel Bepalen in welke mate de discrepantie tussen behandelvoorkeuren en de feitelijke behan-deling bijdraagt aan de voorspelling van patiëntwaardering, drop-out en behandelresultaat.
methode In 4 locaties van de ambulante ggz en verslavingszorg werd een naturalistisch co-hortonderzoek met 5 meetmomenten verricht. Er waren uiteindelijk 240 deelnemers, 83 uit de ggz en 157 uit de verslavingszorg. De voorspellende waarde van voorkeursdisconfirmatie voor waarde-ring, drop-out en behandelresultaat werd vastgesteld middels logistische-regressieanalyses.
resultaten Voorkeursdisconfirmatie over de vorm en de inhoud van de behandeling had een negatieve invloed op patiëntwaardering. Drop-out werd niet door disconfirmatie voorspeld, maar in de verslavingszorg had voorkeursdisconfirmatie wel een negatief effect op het behandelresultaat. conclusie Het minimaliseren van voorkeursdisconfirmatie kan positieve effecten hebben op patiëntwaardering en kan een bijdrage leveren aan het bereiken van een gunstig behandelresultaat.

 

 

trefwoorden behandelresultaat, behandelvoorkeuren, patiëntwaarderingpatient