Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 5, 323 - 327

Gevalsbeschrijving

Katatonie of maligne katatonie: een onderscheid met belangrijke consequenties

D.W.W. de Knijff, M. van Est, J.H. Henrichs, J.J.M. van Hoof

samenvatting Aan de hand van twee gevalsbeschrijvingen en de recente literatuur wordt het katatone syndroom besproken. De katatonie is te verdelen in een maligne en een niet-maligne beloopvorm. De maligne beloopvorm is een levensbedreigend syndroom dat bij snelle herkenning adequaat behandeld kan worden met elektroconvulsietherapie. Bij de niet-maligne beloopvorm is behandeling met een benzodiazepine de eerste keuze.

trefwoorden benzodiazepinen, elektroconvulsietherapie, katatonie, maligne katatonie