Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 5, 305 - 316

Overzichtsartikel

De samenhang tussen tics, drang en dwang: een vergelijking van het syndroom van Gilles de la Tourette met de obsessieve-compulsieve stoornis

D.C. Cath, T.C.A.M. Woerkom, R. Bruggeman

achtergrond Uit familieonderzoek komt naar voren dat er overlap bestaat in symptomen tussen het syndroom van Gilles de la Tourette en de obsessieve-compulsieve stoornis. De aard van het verband is complex, en de vraag of het syndroom van Gilles de la Tourette en de obsessieve- compulsieve stoornis onderdeel zijn van dezelfde stoornis of onderscheiden aandoeningen, is slechts ten dele opgehelderd.
methode In dit overzicht staat de vraag centraal wat het verband is tussen het syndroom van Gilles de la Tourette en de obsessieve-compulsieve stoornis. Hiertoe wordt een literatuuroverzicht gegeven, waarvoor gezocht is in Medline binnen de periode van 1985 tot heden. Fenomenologische en genetische aspecten komen aan bod.
resultaten Gegevens over de genetica van Gilles de la Tourette en de obsessieve-compulsieve stoornis zijn nog incompleet, en veel onderzoek moet nog verricht worden. Echter, de beschikbare resultaten ondersteunen de hypothese dat de subtiele fenomenologische verschillen tussen Gilles de la Tourette en de ticgerelateerde obsessieve-compulsieve stoornis enerzijds en ticvrije obsessieve compulsieve stoornis anderzijds, een genetische basis hebben.
conclusie In de diagnostiek van dwangstoornissen is het dan ook van belang om ticvrije en ticgerelateerde vormen als klinisch relevante subtypes te onderscheiden. Dit onderscheid heeft zowel consequenties voor de diagnostiek, als voor de behandeling van tics en dwang.

trefwoorden syndroom van Gilles de la Tourette, obsessieve-compulsieve stoornis, genetische fenomenologie, genetica