Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 4, 249 - 253

Korte bijdrage

Een psychiater als consultatiegever voor eerstelijnshulpverleners

M.F. van Vreeswijk, T. 't Hoen, P.M.G. Teeuwen, R.A. Jongedijk, M.R.J. kattemölle

samenvatting De afgelopen jaren is er in toenemende mate belangstelling voor samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. Vanuit de tweede lijn worden sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen en psychiaters ingezet als consultatiegevers voor de eerstelijnshulpverlening. Dit artikel beschrijft de eerste voorlopige uitkomsten van een consultatieproject waarbij specifiek gekeken is naar de inzet van een psychiater als consultatiegever.

trefwoorden consultatie, eerstelijnshulpverlening, psychiater