Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 2, 67 - 74

Oorspronkelijk artikel

Antipsychotica en psychotrope comedicatie op een verblijfsafdeling

C.A.W. Rijcken, C.M.J. Groot-Zevert, C.J. Slooff, L.T.W. de Jong-van den Berg

achtergrond  Polyfarmacie op verblijfsafdelingen kan zowel uit gelijktijdig gebruik van meerdere antipsychotica bestaan, als uit gelijktijdig gebruik van verschillende typen psychofarmaca. Over prevalentie van comedicatie van atypische antipsychotica en psychotrope medicatie is nog weinig bekend.
doel  Het in kaart brengen van psychotrope comedicatie op een verblijfsafdeling voor patiënten met schizofrenie.
methode Van 71 langdurig opgenomen, volwassen patiënten is met behulp van statusonderzoek en een geautomatiseerde medicatiedatabase op 3 meetmomenten (1998, 1999, 2000) cross-sectioneel een inventarisatie van het psychofarmacagebruik gemaakt. Antipsychoticadoseringen werden met behulp van Defined Daily Doses berekend en gestratificeerd naar klassiek of atypisch. Per stratum werden de voorgeschreven benzodiazepines en antidepressiva bepaald.
resultaten  Meer dan 80% van de patiënten had een diagnose in het schizofreniespectrum. Tijdens de onderzoeksperiode zagen wij geen verandering in de verdeling tussen gebruik van klassieke antipsychotica en gebruik van atypische antipsychotica (beide 40%). De doseringen van de klassieke antipsychotica lagen significant lager dan die van de atypische antipsychotica. Anticholinergica werden significant vaker voorgeschreven bij klassieke middelen. Antidepressivagebruik kwam minder vaak voor bij atypische antipsychotica, terwijl benzodiazepines bij beide typen antipsychotica in gelijke mate (50-60%) werden voorgeschreven.
conclusie  Polyfarmacie met psychotrope comedicatie komt op een verblijfsafdeling even vaak voor bij gebruik van klassieke antipsychotica als bij gebruik van atypische antipsychotica.

 

trefwoorden antipsychotica, polyfarmacie, psychofarmaca, schizofrenie