Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 5

Oorspronkelijk artikel

De psychiater en de BOPZ: maatschappijhoeder of behandelaar?

W.M.J. Hassing, T.V. van Lent, M. van der Velden

Aan de hand van een casus worden de verschillende en soms oneigenlijke rollen van de psychiater binnen de procedures van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) belicht. In relatie daarmee wordt de positie van de psychotische patiënt besproken. De invalshoek is de wettelijke mogelijkheid tot gedwongen behandeling. Men kan betwijfelen of hiermee de behandelingsmogelijkheden van de psychotische patiënt wel worden verruimd.