Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 8

Oorspronkelijk artikel

Focus: Een biopsychosociaal model voor diagnostiek

W.M.N.J. Buis

Er wordt een biopsychosociaal model gepresenteerd voor een systematische weergave van diagnostische overwegingen en beleid in de psychiatrie. Dit `DAC-model' werd oorspronkelijk ontwikkeld voor verwijzingen voor diagnostiek en advies ten dienste van huisartsen. Het model omvat, naast klinisch syndroom en premorbide persoonlijkheid, hypothesen vanuit de biologische/somatische, de psychodynamische/psychologische en de systeem/context-invalshoek. Aangrijpingspunten voor behandeling en beleid worden ook systematisch vanuit deze verschillende invalshoeken beschreven.