Home

Tvp21 06 appomslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 5

Oorspronkelijk artikel

Is de Jarman-Underprivileged-Area-score relevant voor Nederland?

J. Peen, J. Dekker

Over het algemeen kan worden aangenomen dat de behoefte aan GGZ-voorzieningen in sociaal gedepriveerde buurten het grootst is. De Jarman-score is een standaardmaat die is samengesteld uit acht sociaal-demografische variabelen en die wordt gebruikt om aan de eerstelijnsgezondheidszorg in gedepriveerde gebieden met een hoge werkdruk extra geld toe te wijzen. In Engeland is aangetoond dat deze score ook sterke verbanden heeft met psychiatrische opname. In dit onderzoek is een benadering van deze Jarman-score getoetst aan de hand van 81 Amsterdamse buurten. Onderzocht is of de score een sterker verband heeft met psychiatrische opnamen dan losse demografische variabelen, PCA-factoren en het sterftecijfer. De Jarman-score correleert significant met zowel de ruwe als de gestandaardiseerde opnameratio (resp. .50 en .53); een correlatie vergelijkbaar met de in dit onderzoek gevonden factor `sociaal-economische deprivatie'. In regressieanalyse waarin alle variabelen zijn meegenomen, maakt de Jarman-score deel uit van het best voorspellende model (voor de ruwe opnameratio's: R = 44%), samen met de variabele personen per woning. De Jarman-score geeft een vrij goede indicatie van de mate van deprivatie van stadsbuurten en van risicogebieden met betrekking tot opname.