Home

Tvp21 06 appomslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 5

Oorspronkelijk artikel

Interpersoonlijke psychotherapie voor depressie

M.B.J. Blom, E. Hoencamp, T. Zwaan

In een pilot-onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van interpersoonlijke psychotherapie voor de behandeling van depressie. Tien patiënten werden behandeld met deze geprotocolleerde psychotherapie gedurende twaalf sessies. Effectmaten waren de Hamilton Rating Scale voor Depressie, de SCL-90 en de CGI. Zeven van de tien patiënten vertoonden een verbetering, van wie vier een daling van de score op de HRSD van meer dan 50%. De uitslag van dit onderzoek bevestigt de gunstige resultaten die met deze psychotherapievorm in de Verenigde Staten zijn behaald en geeft aanleiding tot een vervolgonderzoek.