Home

Tvp21 06 appomslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 2

Oorspronkelijk artikel

Problemen bij de klinische behandeling van meervoudige persoonlijkheidsstoornis

M. van Gerven

Het gangbare traumabehandelmodel, zoals beschreven door Van der Hart e.a., bestaat uit: (1) stabilisatie en symptoomreductie, (2) behandeling van traumatische herinneringen, en (3) herintegratie en rehabilitatie. In dit artikel worden de implicaties van dit model voor de klinisch-psychiatrische praktijk beschreven. Vanuit literatuur en eigen ervaring wordt ingegaan op een aantal dissociatieve fenomenen en hun consequenties voor het klinisch werken. Kennis en attitude van de behandelende staf staan daarbij centraal.