Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 4, 265 - 274

Overzichtsartikel

Depressie bij dementie

J.G.E Janzing, F.G. Zitman

achtergrond Depressieve symptomen en syndromen komen vaak voor bij patiënten met dementie. Ze kunnen een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van leven van patiënten en hun verzorgers, alsmede op het verdere beloop van de dementie.
doel Het geven van een overzicht van de huidige kennis over depressie bij dementie.
methode Voor de samenstelling van dit overzichtsartikel werd een selectie gemaakt van de relevante literatuur die betrekking heeft op de prevalentie, de symptomatologie, het beloop, de etiologie en de behandelopties van depressie bij dementie.
resultaten Klinisch relevante depressie (syndromaal en subsyndromaal) komt voor bij ongeveer 50% van de patiënten met dementie. Onbehandeld is het beloop vaak chronisch. Zowel biologische als psychosociale factoren kunnen een rol spelen. In tegenstelling tot de stemmingssymptomen nemen de motivatiesymptomen toe met de ernst van de dementie. Vermoedelijk hangen zij samen met fronto-subcorticale disfunctie ten gevolge van dementie. Er zijn effectieve biologische en psychotherapeutische behandelingen beschikbaar.
conclusie De diagnose depressie bij dementie kan belangrijke klinische implicaties hebben.

trefwoorden dementie, depressie, literatuuroverzicht, motivatie, ouderen